Elektrikerna från bygden

Elektrikerna på Öland AB finner du över hela Öland. Från Långe Erik till Långe Jan.
Björn Nilsson är behörig elektriker sedan 1999, vilket för dig som kund betyder att du får en säker elinstallation och att vi som elektriker följer riktlinjerna enligt svensk lag.
Vi jobbar också med ROT-avdrag. Det ger dig trettio procent på arbetskostnaden vid om- och tillbyggnad. (Läs mer om ROT här)

Björn
Björn Nilsson
Elinstallatör
Tel: 0708-97 53 43
Mail: bjorn@elpaoland.se
Fredrik
Fredrik Petersson
Elinstallatör
Tel: 0708-97 50 31
Mail:fredrik@elpaoland.se
Ingemar
Ingemar Grandin
Elinstallatör
Tel: 0708-27 19 26
Mail:
ingemar@elpaoland.se
Peter
Peter Nilsson
Elinstallatör
Tel: 0708-97 50 21
Mail: peter@elpaoland.se
Anders-Petter
Anders-Petter Lande
Elinstallatör Föräldraledig tom feb-22
Tel: 0708-97 50 71
Mail: anders-petter.lande@elpaoland.se
Erik
Erik Danielsson
Elinstallatör
Tel: 0708-97 50 32
Mail: Erik.danielsson@elpaoland.se
Tor
Tor Hydén
Elinstallatör
Tel: 0708-97 50 13
Mail: Tor.hyden@elpaoland.se
Erik
Erik Sundin
Elinstallatör
Tel: 0708-97 50 03
Mail: erik@elpaoland.se
Jonas
Jonas Thorsell
Kyl- och elinstallatör
Tel:0737-18 74 18

Jenny
Jenny Nilsson
Butik, markiser
Tel: 0485-211 90/070-605 18 66
Mail: jenny@elpaoland.se